Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Spoločnosť DOBRE MOBILY s.r.o., so sídlom Panónska cesta 17, Bratislava 851 04, IČO: 47 404 116, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116240/B ( ďalej aj ako „DOBRE MOBILY s.r.o.“ alebo ako „Predávajúci“ ) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.dobremobily.sk

Dovoľujeme si Vás podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Naše webové stránky môžete navštíviť aj bez uvedenia Vašich osobných údajov. Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaše osobné údaje v našom mene ukladá a tiež zabezpečuje ich prenos ako sprostredkovateľ - spoločnosť DOBRE MOBILY s.r.o., so sídlom Panónska cesta 17, Bratislava 851 04, IČO: 47 404 116, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116240/B

Ukladáme iba registračné údaje bez identifikačných údajov napr. názov Vášho internetového poskytovateľa, internetová stránka, z ktorej ste navštívil našu internetovú stránku alebo názov požadovaného súboru. Údaje uvedené v predchádzajúcej vete neumožňujú identifikáciu Vašej osoby a využívame ich len pre zlepšenie nami poskytovaných služieb.

Vaše osobné údaje sú vyžadované počas procesu tvorby objednávky alebo pri registrácii Vášho osobného zákazníckeho účtu alebo pri objednávke nášho Newsletteru. Tieto informácie nám poskytujete dobrovoľne. Vami uvedené údaje používame bez Vášho predchádzajúceho súhlasu výlučne k vybaveniu Vašej objednávky. Po kumulatívnom splnení dvoch podmienok a to: úplná realizácia objednávky vyplývajúca z uzatvorenej kúpnej zmluvy na internete a po úplnom zaplatení kúpnej ceny budú Vaše osobné údaje zablokované pre ďalšie použitie a k ich likvidácií dôjde po uplynutí daňovej a a zákonnej lehoty, pokiaľ ste nedali výslovný súhlas k ďalšiemu využitu Vašich osobných dát.

Likvidáciu Vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu vtedy, keď ako dotknutá osoba uplatníte námietku podľa § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov).

Pri prihlásení sa k odberu nášho Newsletteru vyžadujeme Vašu emailovú adresu, ktorú ďalej využívame na marketingové účely a to do tej doby, kým túto službu nezrušíte. Pokiaľ chcete zrušiť zasielanie Newsletteru, využite prosím odkaz v pätičke newsletteru, zašlite krátku správu prostredníctvom emailu na adresu eshop@dobremobily.sk alebo poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu.

Využívanie Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú Vašim prehliadačom ukladané na Vašom počítači. Nástroje cookies využívame preto, aby sme mohli prispôsobiť obsah Vašim preferenciám a sprístupniť Vám určité funkcie našich webových stránok. Používame dva druhy súborov cookies - dočasné a trvalé. Dočasné cookies (tzv. Session cookies) sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané. Na niektorých miestach používame trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú na zariadení užívateľa uložené a ktoré nám alebo našim partnerom umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri opätovnom otvorení našej webovej stránky.

Vo Vašom prehliadači si môžete nastaviť parametre pre užívanie súborov cookies. Môžete si tak vybrať, či sa vám objaví hlásenie o dostupnosti súborov cookies s tým, že sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či súbor prijmete alebo nie, prípadne môžete odmietnuť všetky cookies. V prípade odmietnutia cookies si Vás dovoľujeme upozorniť, že funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na našich webových stránkach je aktivovaná webová analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. Cookies, tzn. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Pomocou tejto služby môžeme sledovať a analyzovať, ako využívate naše webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky vo forme cookies sa ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná úplná IP adresa a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie zhromažďovať na vyhodnotenie používania aktivít na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa oznámená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi. . Ukladanie súborov cookies možno zabrániť pomocou príslušného nastavenia softwaru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zber údajov vytvorených cez súbor cookie alebo vzťahujúcich sa k Vášmu používania webových stránok (Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločností možno zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu do prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Odovzdávanie osobných údajov

Vaše osobné dáta odovzdávame iba našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania objednaného tovaru. Pri platbe v našom e-shope odovzdávame dáta o platbe spracovateľskej banke.

Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach Facebook a Google+

Na našich webových stránkach využívame tvz. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook a Google+. Služby sú prevádzkované spoločnosťami Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), ďalej označovaní ako "Poskytovatelia". Viac informácií a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľadu nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins resp. https://developers.google.com/+/plugins

Ak spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálne plugin, potom Váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so servermi sociálnych sietí Google a Facebook. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, ak na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA.

Ak ste prihlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ priamo prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku, príp. na Google+. Napr. ak aktivujete tlačidla "To sa mi páči" alebo "+1", tak bude táto informácia opäť odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisiace práva a možnosti na nastavenie ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Právo na informácie

Podľa ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo vyžadovať od nás:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
  2. informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
  3. zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  4. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
  5. likvidáciu Vašich osobných údajov, kterých účel spracúvania sa skončil
  6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

Kontakt pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie či vymazanie Vašich otázok ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: eshop@dobremobily.sk

Povinnosť mlčanlivosti

V zmysle § 22 zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informacii.
SÚHLASÍM